** ציוד ביטחון - הרכישה לכוחות הביטחון בלבד בהצגה תעודה מתאימה