לוחמים

1 (2)

ציוד לתבור

1 (2)

ציוד לM16/M4

1 (2)

ציוד לאקדחים

1 (2)

מערכות שתיה

1 (2)

סכינים ואולרים

1 (2)

פנסים

1 (2)

משקפי מגן

1 (2)

ברכיות ומגנים

1 (2)

פקלי ירך

1 (2)

ציוד שפצור

1 (2)

ווסטים

1 (2)

קסדות

1 (2)

בטיחות ואימונים

1 (2)

נעליים