ציוד M4/M16

1 (2)

ידיות אחיזה

1 (2)

ידיות הסתערות

1 (2)

קתות

1 (2)

מתפסים

1 (2)

כוונות

1 (2)

אביזרי מחסנית

1 (2)

דורגלים

1 (2)

יראורים

1 (2)

צייני לייזר

1 (2)

מסילות

1 (2)

מתאמים

1 (2)

חובקים

1 (2)

רצועות

1 (2)

איפוס

1 (2)

בטיחות ואימונים

1 (2)

ניקוי ותחזוקה